icon world
icon blog
icon Inslagspapper

ESD förpackningar

ESD-kartonger och ESD-märkt förpackningsmaterial,
made in Germany.
Vi producerar små och stora mängder.

Våra ESD-produkter

Antistatiska förpackningar (ESD)

Elektriska komponenter är extremt känsliga för elektriska impulser. På grund av friktion kan vanliga förvaringsbehållare av standardtyp utsättas för elektrostatisk laddning. Om de laddas ur via en elektrisk grupp kan gruppen eller gruppkomponenterna skadas. Sådana komponenter bör därför förvaras i behållare som inte är elektrostatiskt uppladdningsbara. Det kan säkerställas genom att ytan på dessa förvaringsbehållare, i vårt fall kartonger, förses med ett antistatiskt galler.

ESD-märkta kartonger och plastförpackningar

Vi tillverkar ESD-kartonger och ESD-märkta fackförpackningar enligt de särskilda krav som gäller för tillämpningsområdet. För att uppnå maximalt produktskydd, miljöskydd och en god kostnadseffektivitet använder vi oss av olika slags material. Fackens mått samt antalet fack och sidoväggarnas stabilitet kan ändras individuellt.

Kontakta
icon industrie
Tillverkning av kartonger,
ESD-märkta förpackningsmaterial och omslagspapper
icon key
Vi tar fram förpackningslösningar
till våra kunder

ESD-förpackningar

ESD-kompatibla förpackningar behöver inte nödvändigtvis vara tillverkade av plast. Återvinningsbara material som kartong och wellpapp kan också vara ett bra alternativ för att skydda produkter mot elektrostatisk urladdning. Specialbeläggningar gör att kartongerna blir antistatiska. Elektrostatiskt känsliga komponenter som kretskort, skärmar, lysdioder, sensoriska mätanordningar, laserdioder eller mikroelektroniska komponenter får därför ett effektivt skydd.

ESD-förpackningar med specialinreden

Här limmas ESD-profiler fast i ESD-kartonger där de fungerar som fack för elektriska komponenter. De är perfekta för långa och smala komponenter, eftersom den släta ytan på ESD-skiktet gör att komponenterna "glider" ner snabbt i profilerna. Profilformen skyddar komponenterna så att de inte kan glida ur eftersom de hindras av själva formen.

ESD-fack

Fack är den tekniska termen för en förpackningsinredning för smådelar. Kartonglisterna sticks in i varandra och bildar på så sätt separata fack. Dessa lämpar sig utmärkt vid sortering av smådelar eller småprodukter, som sedan kan transporteras, fraktas eller lagras. Men facken är också lämpliga för större delar, eftersom de inte är begränsade till en viss minimistorlek. De är alltid praktiska när man behöver beställa olika delar eller om delarna behöver skyddas mot skador.

ESD-märkt förpackningsfolie

I vår ESD-märkta förpackningsfolie rullas de elektriska komponenterna in i folien. Det gör att andelen icke-ledande plast kan begränsas till ett minimum utan att man behöver kompromissa med förpackningens funktion och syfte. En annan fördel med denna typ av förpackning är att man med hjälp av ett enkelt packsystem kan packa många olika slags kretskort snabbt, formstabilt och utrymmessnålt.

Vårt ESD-sortiment

Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler bilder på ESD-kartonger

fler användningsområden
ESD zabalit
ESD zabalit2
ESD-Forpackning_av_tryckta_kretskort
ESD-Forpackning_av_tryckta_kretskort
ESD Folie
ESD-skum
ESD-skum 2
ESD-kartong liten
ESD-kartong liten2
ESD-standardlåda
ESD fläkt kartong
ESD Plastik
ESD specialforpackning
ESD-specialforpackning med meander
109 anno
framgångsrika år på marknaden.
Telefon:
0049-36652-35496-0
Telefax:
0049-36652-35496-19
Email:
aw@froeb-verpackungen.de