icon world
icon blog
icon Inslagspapper

Uppgiftsskydd

ALLMÄNT

Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling, behandling och användning av uppgifter enligt beskrivningen nedan. Vår webbplats kan i allmänhet besökas utan registrering. Uppgifter om t.ex. sidor som du besöker eller namnet på den fil som du besöker, datum och tid lagras på servern för statistiska ändamål utan att dessa uppgifter är direkt kopplade till din person. Personuppgifter, särskilt namn, adress och e-postadress, samlas i möjligaste mån in på frivillig basis. Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part utan ditt samtycke.

GOOGLE WEBBTYPSNITT

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta informerar Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden online. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.